Təhsil

Əməkdar müəllim İlqar Tağıyev – FOTO

Bu gün məktəblərimizdə, hərtərəfli biliyə, onları tətbiq edə bilmək qabiliyyətinə, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik nəsil tərbiyələndirmək vəzifəsini şərəflə yerinə yetirən
...