İncəsənət

Rəssam Cəmaləddin Dərbəndli – FOTO

Rəssamlığın ən çətin sahələrindən biri də batal janrıdır. Batal (fransızca bataille – döyüş) janrı təsviri sənətdə müharibə və hərbi həyat
...

Metalda həkk olunmuş gözəllik-FOTO

Əsrarəngiz gözəlliyi ilə insanı valeh edən,qəhrəmanlıq möhrünü öz şanlı tarixinə vurmuş, şeir-sənət beşiyi olan qədim Gəncədə dünyaya göz açan, Azərbaycan
...